Kurs balintowski 2016/2017 – zapisy!

Parlament

Węgierski parlament od środka

Zapraszam serdecznie na nowy Kurs balintowski, który będziemy realizować od października 2016 do czerwca 2017r!
Kurs przeznaczony jest dla osób, które aktywnie pracują z ludźmi, a więc: lekarzy, psychologów, nauczycieli, pielęgniarek, terapeutów, pracowników socjalnych, etc.
Regularne uczestnictwo w Grupach Balinta chroni przed wypaleniem zawodowym, zwiększa świadomość emocjonalną i umiejętności adekwatnego korzystania z emocji w życiu zawodowym i prywatnym. Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanego lidera GB, a uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ilości przepracowanych godzin.

Miejsce:
Warszawa, OTE Deajtis, ul. Dewajtis 3, wejście G., strona internetowa: http://ote.dewajtis.pl/

Terminy:
w 2016 r: 5.11, 3.12 i w 2017:  7.01, 4.02, 4.03, 1.04, 6.05, 3.06

Porządek każdego seminarium:
9:00-10:30 – sesja I,
10:45-12:15 – sesja II,
12:50-14:20 – sesja III,
14:35-16:05 – sesja IV,
16:15-16:30 – podsumowanie

Cena:
1200 pln w jednej lub 3 ratach.

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia PSB o ilości faktycznie przepracowanych godzin. Jest to szczególnie ważne dla osób, które ubiegają się o certyfikat psychoterapeuty środowiskowego, zbierających godziny superwizji w SPCh, lub pragnących w przyszłości zostać liderami Grup Balinta.

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza:
https://goo.gl/forms/2u82LYEJOiWB8M0u1
Decyduje kolejność zgłoszeń!