Intensywny Kurs Balintowski w Częstochowie

Zdjęcie (prawie) grupowe. To najwytrwalsi z uczestników

Nowi Liderzy

Właśnie zakończyła się kolejna edycja częstochowskiego IKB. Policzyliśmy, że to już 11 taki trening! Polski ruch balintowski zyskał 5 nowych liderów (w tym jeden z Ukrainy). Chyba nigdy wcześniej nie było tylu egzaminów na raz! O dobrym przygotowaniu kandydatów niech świadczy fakt, że wszystkie egzaminy zakończyły się sukcesem. Kurs rozpoczął się w piątek o godz. 10:30, a zakończył w niedzielę około 18:00. Uczestnicy pracowali w dwóch grupach – doskonalącej i superwizyjnej. Miałem przyjemność prowadzić grupę doskonalącą oraz brać udział w egzaminowaniu kandydatów na liderów.

W sobotę odbyło się zebranie Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego i wybory nowego zarządu Stowarzyszenia. Dotychczasowy Przewodniczący – prof. Bohdan Wasilewski w nowym Zarządzie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego. Przewodniczącym Zarządu został Andrzej Mielecki, sekretarzem Joanna Pazik, a skarbnikiem Anna Rudecka. Wybrano również koordynatorów regionalnych, których zadaniem jest propagowanie idei Grup Balint w regionach. Nowy Zarząd ukonstytuował się i na pierwszym spotkaniu zakończył pozytywnie proces certyfikacji nowych superwizorów Grup Balinta. Do grona superwizorów dołączyły: Jolanta Jocz z Krakowa i Ewa Kiliszek z Warszawy. 

Nowy Zarząd

Dr Ireneusz Kaflik ze swoim zespołem zdążyli nas już przyzwyczaić do najwyższego standardu organizacyjnego i merytorycznego. Dzięki wzajemnej życzliwości uczestników udało się stworzyć równie wspaniałą atmosferę. Zaproszeni liderzy Grup Balinta z Moskwy wnieśli nieoceniony wkład w pracę i atmosferę Treningu, oraz nadali spotkaniu międzynarodowy charakter.