30 kwietnia 2014

GRUPY BALINTA

Najbliższe treningi balintowskie:

Grupa Balinta to forma pracy przeznaczona jest dla osób profesjonalnie zajmujących się różnego rodzaju pomaganiem. Są to przede wszystkim: lekarze, pielęgniarki, psychoterapeuci, pracownicy socjalni, nauczyciele, doradcy zawodowi, terapeuci. Praca Grupy koncentruje się na emocjonalnej części relacji. Grupa odzwierciedla emocje obecne w kontakcie z podopiecznym, pozwala lepiej zrozumieć pozawerbalną treść kontaktu. Przy okazji uczestnicy GB sami poznają swoją emocjonalność, mogą powiązać z emocjami świat myśli i zachowań. GB zawiera w sobie elementy superwizji relacji i rozwoju własnego. W wielu krajach GB stanowi fakultatywny lub obligatoryjny element kształcenia lekarzy i terapeutów. W Polsce praca w GB jest obowiązkowa w szkoleniu terapeutów środowiskowych i w niektórych szkołach terapeutycznych. Systematyczna praca w GB pozwala lepiej wykorzystywać posiadane kompetencje i zmniejsza obciążenie związane z wykonywanym zawodem, przez co jest istotnym elementem profilaktyki wypalenia zawodowego.

Historia Grup Balinta

Około roku 19Enid i Michael Balint50, w londyńskiej Tavistock Clinic, Michael Balint z żoną Enid, rozpoczęli seminaria dla lekarzy rodzinnych, określane jako “training cum research group”, czyli grupy badawczo-rozwojowe. Od tego czasu metoda ta rozwija się w wielu krajach. Powstały liczne krajowe towarzystwa, np Polskie Stowarzyszenie Balintowskie, zrzeszone w International Balint Federation (IBF). PSB nadzoruje szkolenie i pracę GB w Polsce, certyfikując liderów, organizując programy szkoleniowe i treningowe.

 

Przebieg Grupy Balinta

Sesja Grupy Balinta trwa około 90 min. Prowadzi ją lider, oraz – opcjonalnie – kolidera. Grupa składa się z 8-12 uczestników. Na początku jeden z uczestników – narrator, przedstawia krótko relację ze swoim podopiecznym (pacjentem, klientem). Po tym opowiadaniu narrator przysłuchuje się pracy grupy, która stara się odzwierciedlić opowiedzianą relację. Lider wraz z koliderem czuwają nad bezpieczną atmosferą spotkania i nadają strukturę pracy grupy. Jest to zasadnicza i najdłuższa część sesji. Na koniec narrator dzieli się z grupą swoimi refleksjami związanymi z przebiegiem grupy.
Główne zasady pracy GB:

1. Grupę prowadzi przygotowany lider, którego kompetencje poświadcza certyfikat PSB. Grupa może być również prowadzona przez kandydata na lidera, w ramach szkolenia PSB, który powinien poinformować uczestników o swoim statusie.
2. Poufność – praca grupy zostaje zamknięta na sesji. Po jej zakończeniu nie dyskutujemy na omawiany temat, ani nie opowiadamy o sesji osobom postronnym.
3. Nieocenianie – nie formułujemy ocen na temat prezentera, jego pracy, nie dajemy rad. Krótkie opowiadanie o relacji nie daje do tego podstaw, często zaś jest to sposób odreagowania emocji.
4. Staramy się skupić na emocjach odczuwanych tu i teraz – to jest bogactwo Grupy.
5. W miarę możliwości siadamy w kole i – na czas sesji – mówimy sobie po imieniu. 

 Formy

1. Pojedyncza sesja – efektywna i wystarczająca, ale to wersja minimalna
2. Seminarium – od kilku do kilkudziesięciu sesji w ciągu jednego lub kilku dni.  Pozwala realnie poznać metodę, silnie buduje relacje między uczestnikami. Pozwala również wyrobić sobie opinię o metodzie.
3. Stała grupa, pracująca regularnie. Najbardziej pożądana i jednocześnie najrzadziej spotykana forma pracy. Pozwala na efektywną pracę w bezpiecznej atmosferze. Badania potwierdzają skuteczność takiej formy pracy – lepsze efekty i mniejsze koszty w życiu zawodowym uczestników. 

O mnie

Przygodę z Grupami Balinta rozpocząłem… dawno temu, podczas studium psychoterapii w SPCh. Potem uczestniczyłem w grupach w ramach OPP Bednarska i szkoleniowej w PSB. Nie była to miłość od pierwszego wejrzenia – początkowo motywacja była pragmatyczna, dopiero potem pokochałem ta metodę. Moim balintowskim mentorem jest dr Ireneusz Kaflik – charyzmatyczny i niezwykle doświadczony lider GB. Wśród moich mistrzów są również prof. dr hab. Bohdan Wasilewski, prof. dr hab. Jan Łazowski, dr Bogusław Stelcer. Po kilku latach i wielu, wielu sesjach podjąłem starania o certyfikat lidera GB PSB, które zakończyłem egzaminem w 2012 roku. Od tego czasu staram się propagować tą – niedocenioną w naszym kraju – metodę pracy, organizując seminaria, pojedyncze grupy oraz biorąc udział w szkoleniu liderów. Równocześnie regularnie i aktywnie biorę udział w pracy Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego. Uczestniczenie w grupach prowadzonych przez innych liderów  i superwizorów PSB jest dla mnie ważną formą doskonalenia własnego warsztatu zawodowego jako psychoterapeuty i lidera GB.

Od stycznia 2017 roku jestem prezesem Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego

Jeśli masz pytania dotyczące Grup Balinta, skorzystaj z formularza:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.